UA-201802736-1
top of page

Pirkimo, grąžinimo taisyklės

Pristatymo sąlygos

Minimali užsakymo suma yra 39 EUR (trisdešimt penki eurai), prekės esančios mūsų sandėlyje Lietuvoje pristatomos nuo 2 iki 3 darbo dienų. Į kitas EU valstybes prekės pristatomos nuo 3 iki 8 darbo dienų.

Pagrindiniai pristatymai vykdomi per kurjerių tarnybas: „Lietuvos paštas“; „Omniva“; „DPD“. Siuntos siunčiamos per terminalus (paštomatus), „Lietuvos pašto Express“ terminalus, „Omniva“ terminalus (paštomatai), „DPD“ terminalus (paštomatai).

Pristatymo kaina Lietuvoje 1EUR.

Taip pat vykdome tarptautinius pristatymus iki 1kg kaina yra nuo 4 iki 10EUR. Siuntimas vykdomas per „Lietuvos paštą“.

Apmokėjimas ir apmokėjimo metodai

Užsakymo patvirtinimo metu apmokėjimą tvirtinate jūsų turima kredito kortele, arba galite atsiskaityti per „Paypal“ sistemą.

Prekių gražinimas

Grąžinimo sąlygos:

Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar kompleksiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.


Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 30 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektu.


Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

  • nebuvo naudojamos;

  • nebuvo sugadintos;

  • išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

  • nepažeista originali prekių pakuotė;

  • neprarado prekinės išvaizdos.


Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.

 

E-parduotuvės www.joosblender.com bendros taisyklės

Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – UAB „Infomarket”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Jūsų ir UAB „Infomarket“ kuri valdo e-parduotuvę www.joosblender.com, toliau UAB „Infomarket“, laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje www.joosblender.com , suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

Sutartis pradeda galioti, kai per 3 (tris) darbo dienas, gauname Jūsų apmokėjimą kuris atsispindi banko informacijos sistemoje, už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

Kiekviena sutartis sudaryta tarp UAB „Infomarket“ ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje www.joosblender.com.

Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje www.joosblender.com  šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jūs pareigos

Jūs privalote apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

Jūs, naudodamasis e-parduotuve www.joosblender.com , sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

UAB „Infomarket“ e-parduotuvės www.joosblender.com  teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės www.joosblender.com darbui ar stabiliam veikimui, UAB „Infomarket“ gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

UAB „Infomarket“, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

UAB „Infomarket“ gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

UAB „Infomarket“ įsipareigoja:

Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės www.joosblender.com  teikiamomis paslaugomis.

Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

UAB „Infomarket“, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas.

Prekių pristatymas

Prekes pristato UAB „Infomarket“ arba mūsų įgalioti atstovai.

Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su UAB „Infomarket“ ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.

Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs turite teisę siuntos nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje, jei būtų galimybė siuntą nufotografuoti priėmimo metu. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

Daiktų grąžinimas ir garantija

Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

Garantijos dokumentas laikomas išrašyta PVM sąskaita-faktūra, nuo prikimo pradžios.

Gamintojas mechaninėms paslėptoms dalims suteikia 12 mėnesių garantiją, plastikiniams prietaiso dalims 24 mėnesių garantiją nuo pirkimo dienos.

Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, UAB „Infomarket“ ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

Prekės grąžinimo išlaidas dengiate Jūs, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.

Kai grąžinama nekokybiška prekė, UAB „Infomarket“ įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai UAB „Infomarket“ neturi analogiškos prekės, grąžina Jums už prekę sumokėtus pinigus per 2d.d.

Prekių garantija

Prekės mechaninei daliai gamintojas suteikia 12 mėnesių garantiją.

Atsakomybė

Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, UAB Infomarket neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve www.joosblender.com.

Jūs atsakote už atpažinimo kodo (slaptažodžio) perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu (slaptažodžiu), Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Informacijos siuntimas

UAB „Infomarket“ visus pranešimus siunčia į Jūsų registracijos formoje pateiktą elektroninio pašto adresą.

Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate UAB „Infomarket“ e-parduotuvės www.joosblender.com skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

 

Asmens duomenų apsauga

Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

Baigiamosios nuostatos

Bet kokios e-parduotuvės www.joosblender.com informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

bottom of page